PHỦ PHIM

Phủ Phim (Ép Phim) là công đoạn dán ép giấy phim vào các tấm cốt đã được Bả 2.

Dưới tác dụng của nhiệt độ cao 125 oC -140 oC, keo Phenolic trong giấy phim nóng chảy liên kết mặt trong giấy phim và bề mặt gỗ đồng thời tạo ra một lớp màng mỏng chống nước trong suốt ở mặt ngoài.

Dưới tác dụng của lực ép cao 600-800 tấn, giấy phim được trải phẳng, bám dính vào mọi điểm trên bề mặt ván cốt.

Nhiệt độ, áp suất, thời gian ép,…phải được cài đặt chính xác để tránh các lỗi: Sống phim, cháy phim, phồng cốt,…

Thao tác của người thợ Phủ Phim cũng đòi hỏi phải nhanh, chính xác trong khi rải phim và ra vào ván.

Tác giả: Nhật Minh CI