BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ

Nhật Minh CI đưa ra các tiêu chuẩn về việc phân loại phẩm cấp hàng hóa, cam kết chất lượng của mỗi phẩm cấp là rõ ràng minh bạch và không thay đổi.

Trong các hợp đồng kinh tế cụ thể, khách hàng lựa chọn loại phẩm cấp theo nhu cầu sử dụng. Chế độ bảo hành Ván Phủ Phim được đối chiếu thực hiện theo chính sách này trừ khi hai bên có thỏa thuận khác được ghi rõ trong hợp đồng.

Phân cấp chất lượng Ván Phủ Phim

Phân loại Cốt ván Bề mặt Dung sai chiều dày Số lần tái sử dụng Ghi chú
Ván A1 Đặc chắc Bóng đẹp, phẳng, không có vết cháy, bong phim.

<+- 0.5 mm

–   Ván 18: 8-12 lần;

–   Ván 15: 6-10 lần

–   Ván 12: 4-6 lần

Ván phủ phim phải được che đậy, để nơi khô ráo khi không sử dụng;

Ván khi sử dụng phải được lắp dựng và tháo dỡ đúng cách.

Vệ sinh bề mặt ván sau mỗi lần sử dụng

 

 

Ván A2 Đặc chắc Có một số vết cháy nhỏ (<5% bề mặt), bong tróc mép ván.

<+-0.7 mm

–   Giảm từ 0-1 lần so với ván A1 cùng chiều dày.
Ván A3 Có phồng, tách lớp nhỏ sâu bên trong tấm ván Có một số vết cháy phim lớn (<20% bề mặt), sống phim, phồng rộp nhỏ ở lớp áp mặt.

<+-1.0 mm

–   Ván nguyên: 2-4 lần;

–   Ván cắt: 2 lần;

Chính sách Bảo hành

Căn cứ yêu cầu bảo hành, bồi thường đầu tiên được xét đến là các thỏa thuận về chất lượng được ghi trong hợp đồng giữa khách hàng mua và Nhật Minh CI;

Căn cứ yêu cầu bảo hành, bồi thường tính đến tiếp theo là các công bố và cam kết về phân loai phẩm cấp Ván Phủ Phim tại chính sách này.

Quý khách hàng có thể Liên hệ gửi yêu cầu bảo hành, bồi thường đến địa chỉ email, số điện thoại được công bố trên website này.    

Khách hàng trong nước

 • Đối với Đại lý: Công ty sẽ giải quyết bất cứ khiếu nại nào của Đại lý về các vấn đề chất lượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc 7 ngày kể từ ngày đại lý xuất hàng cho người tiêu dùng tùy theo điều kiện nào đến trước. Mọi thắc mắc sau khoảng thời gian này sẽ không được giải quyết;
 • Khách mua hàng trực tiếp từ: Nhà máy sẽ giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về vấn đề chất lượng trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng, mọi yêu cầu phát sinh sau khoảng thời gian này sẽ không được giải quyết.
 • Hồ sơ khiếu nại:  Biên bản tổng hợp Số lượng hàng hóa bị lỗi hỏng hoặc giao hàng sai phẩm cấp đã thỏa thuận; Chi tiết lỗi hỏng và hình ảnh, videos chứng minh; Phương án đề nghị bồi thường, đổi trả.
 • Khung giá bồi thường: 
     • Hàng A1 bị phát hiện lỗi A2 hoặc A2 phát hiện lỗi A3: Nhật Minh CI sẽ đền bù 20.000 đ/tấm cho tất cả số lượng hàng hóa được chứng minh có lỗi;
     • Hàng A1 bị phát hiện lỗi bong tách, phồng: Nhật Minh CI sẽ đổi trả miễn phí cho khách hàng hoặc bồi thường 100% giá trị hàng hóa được chứng minh có lỗi; 

Khách hàng nước ngoài

 • Khách hàng có thể gửi khiếu nại về chất lượng, số lượng hàng hóa trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận hàng, mọi yêu cầu bồi thường sau khoảng thời gian này không được chấp nhận;
 • Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường: Chi tiết lỗi hỏng và hình ảnh, videos chứng minh; Bảng tổng hợp số lượng hàng hóa lỗi hỏng và đề nghị đền bù;
 • Khung giá bồi thường:
     • Nếu khách hàng lựa chọn mức đóng gói được khuyến cáo, Công ty sẽ đền bù mọi tổn thất phát sinh gây ra do lỗi đóng gói.
     • Hàng A1 bị phát hiện lỗi A2: Nhat Minh CI sẽ đền bù 01 USD/tấm cho tất cả số lượng hàng hóa được chứng minh có lỗi;
     • Hàng A1 bị phát hiện lỗi bong tách, phồng: Nhật Minh CI bồi thường 100% giá trị hàng hóa được chứng minh có lỗi.
     • Tiền bồi thường sẽ được chuyển khoản trả lại hoặc thống nhất giảm giá vào các đơn hàng tiếp theo.