0912 44 77 75

TẦM NHÌN

Nhật Minh C&I không ngừng tìm tòi và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Kim chỉ nam của chúng tôi là sử dụng các sản phẩm bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sức khỏe gia đình bạn.

MỤC TIÊU

Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Để trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất sản phẩm cốp pha tre phủ film trong một môi trường sôi động và luôn luôn biến đổi không ngừng , chúng tôi luôn chú trọng đến công tác cải tiến công nghệ để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm.

Luôn luôn hướng tới khách hàng

– Luôn mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất
– Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng
– Thiết lập mối quan hệ thân thiết, bền vững với khách hàng

Năng động, sáng tạo

Đây là mục tiêu luôn được chú trọng và phát huy ở Nhật Minh C&I. Chúng tôi luôn hiểu rằng năng động, sáng tạo là đòn bẩy giúp Nhật Minh C&I trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở ở Nhật Minh C&I luôn luôn khuyến khích và tiếp nhận những ý tưởng mới, những cá nhân năng động sáng tạo.

Hợp tác, chia sẻ, tin cậy

– Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của Nhật Minh C&I. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung các thế mạnh của mỗi cá nhân trong công ty với năng lực và cá tính riêng biệt.
– Thiết lập môi trường làm việc tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
– Tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên trong công ty