CẮT CƯA CẠNH VÁN

Cắt cưa cạnh ván là công đoạn đơn giản diễn ra ngay sau công đoạn Chà.

Từ công đoạn xếp chuyền đến trước công đoạn Cắt cưa, Cốt có kích thước sơ bộ khoảng 1280×2500 mm với mép cạnh không bằng phẳng. Sau khi cắt cưa các cạnh, ván cốt sẽ được đưa về kích thước tiêu chuẩn 1220×2440 mm.

Nhật Minh CI sử dụng máy cắt cưa tự động 4 cạnh để thực hiện công việc, sai số kích thước yêu cầu của công đoạn này là: 

  • Chiều dài:  < ± 0.5mm
  • Chiều rộng: < ± 0.5mm
  •  Đường chéo: < ± 0.5mm  (để kiểm tra góc vuông theo định lý Pitago)

Máy cắt cưa phải được kiểm tra hàng ngày để tránh các sai số vượt quá giới hạn, lưỡi cưa phải được thay mới sau khoảng 3000 – 5000 sản phẩm tùy thuộc chiều dày ván.

Tác giả: Nhật Minh CI